Εμμανουήλ Διακομανώλης MD, PhD Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και
Γυναικολογικής Ογκολογικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Βιβλία

Το συγγραφικό έργο του κ. Ε. Διακομανώλη είναι πλούσιο με δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ολοκληρώνεται με την έκδοση του επίτομου έργου «ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ» το 2010.

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για όσους θέλουν να μελετήσουν σε βάθος τα θέματα που αφορούν την παθολογία του κατώτερου γεννητικού συστήματος της γυναίκας και προσπαθεί να προσφέρει ένα πλήρες και κατανοητό πλαίσιο στην αντιμετώπιση των προκαρκινικών αλλοιώσεων στις αντίστοιχες περιοχές του γυναικείου σώματος.

Η ικανότητα της κολποσκόπησης να εντοπίσει ανωμαλίες στον τράχηλο της μήτρας που αναδεικνύει η κυτταρολογία, η δυνατότητα της λήψης βιοψίας και η εφαρμογή νέων μεθόδων θεραπείας επηρεάζουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε πρώιμες μορφές γυναικολογικού καρκίνου, που οφείλονται στη λοίμωξη της περιοχής αυτής με τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV).

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση ορισμένων κεφαλαίων της παρούσης έκδοσης, που ίσως παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Κεφ. Νο. 10: Κολποσκόπηση

Κεφ. Νο. 12: Φυσιολογική ζώνη μετάπλασης

Κεφ. Νο. 13: Παθολογική ζώνη μετάπλασης

Κεφ. Νο. 15: Τραχ. Ενδοεπ. Νεοπλασία

Κεφ. Νο. 17: Χαμηλού βαθμού (LSIL/CIN 1)

Κεφ. Νο. 18: Υψηλού βαθμού (HSIL/CIN 2-3)

Κεφ. Νο. 19: Θεραπεία CIN