Εμμανουήλ Διακομανώλης MD, PhD Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και
Γυναικολογικής Ογκολογικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Ιατρείο μας

Οι ιατροί που διαχειρίζονται τα ιδιαίτερα προβλήματα υγείας των γυναικών θα πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένοι, για να μπορούν να απαντήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα ερωτήματα και να διαχειριστούν τα προβλήματα που τις απασχολούν.

Εκτός από τον ειδικό αυτό τομέα της γυναικολογικής ογκολογίας το ιατρείο μας μαζί με τους συνεργάτες μας συνθέτει μία ομάδα επίλεκτων ιατρών οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι και καλύπτουν όλο το φάσμα της μαιευτικής και γυναικολογίας. Η ομάδα μας καλύπτει τους τομείς της Υπερηχογραφίας, της Λαπαροσκοπικής χειρουργικής και της Μαιευτικής.

Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής, είναι η δημιουργία ενός χώρου, τον οποίο ονομάσαμε «Women’s health care specialists» και στο οποίο η γυναίκα θα μπορεί να αναζητήσει μία συνολική λύση σε θέματα υγείας που την απασχολούν με συνεχή ποιοτικό έλεγχο των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Το ιατρείο μας αποτελεί ένα κέντρο επιστημονικής δραστηριότητας και είνα εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση διαφόρων μορφών γυναικολογικού καρκίνου.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τις εξής δυνατότητες:

  • Δύο εξεταστήρια, τα οποία είναι εφοδιασμένα με ειδικά κολποσκόπια Zeiss συνδεδεμένα με ηλεκτρονικό σύστημα ψηφιακής καταγραφής και τεκμηρίωσης των κολποσκοπικών δεδομένων. Δυνατότητες εκτέλεσης κολποσκοπικά κατευθυνόμενων βιοψιών με στερεοσκοπικό έλεγχο και αποστολή των δειγμάτων για ιστολογική διάγνωση σε αυστηρά επιλεγμένο παθολογοανατομικό εργαστήριο.
  • Μηχάνημα υπερήχων
    Χρησιμοποιείται ειδικό μηχάνημα υπερήχων του οίκου PHILIPS, τύπου HD11XE με ειδικές ενδοκολπικές κεφαλές διευρυμένου φάσματος συχνοτήτων, με κύρια εφαρμογή στον έλεγχο των έσω γεννητικών οργάνων για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου των ωοθηκών και του ενδομητρίου, καθώς και άλλων παθολογικών καταστάσεων της πυέλου.