Εμμανουήλ Διακομανώλης MD, PhD Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και
Γυναικολογικής Ογκολογικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα άντλησης πληροφοριών στο internet, αλλά δυστυχώς η διαθέσιμες πληροφορίες είναι ανεξέλεγκτες.

Οι χρήστες του internet προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν σύνθετες ιατρικές πληροφορίες ή να αξιολογήσουν ανώνυμες αντικρουόμενες απόψεις σε αναξιόπιστες ιστοσελίδες.

Αυτή τη στιγμή πιθανολογείται ότι «λιγότερο από τις μισές Ελληνικές ιστοσελίδες ιατρικού περιεχομένου είναι αξιόπιστες». Αυτό πολλαπλασιάζει τη δουλειά του ιατρού και την κάνει πιο δύσκολη.

Οι ιστοσελίδες ιατρικού περιεχομένου θα πρέπει να γράφονται από ειδικούς στα θέματα που αναφέρονται και να πληρούν συγκεκριμένα επιστημονικά κριτήρια, ενώ οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι ακριβείς, εμπεριστατωμένες επίκαιρες και αντικειμενικές.

Σήμερα ο ιατρός θα πρέπει να ενημερώσει απλά σε θέματα που αναφέρεται, να αναλύει και να εξηγεί στην ασθενή του αυτά που γράφονται στο internet ή σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.