Εμμανουήλ Διακομανώλης MD, PhD Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και
Γυναικολογικής Ογκολογικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κόλπος

Εισαγωγή

Η λοίμωξη από τον ιό HPV είναι ορισμένες φορές πολυκεντρική, δηλαδή μπορεί να προσβάλλει και άλλες περιοχές, εκτός από τον τράχηλο και να προκαλέσει προκαρκινικές αλλοιώσεις στον κόλπο.

Η ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία στον κόλπο γνωστή και ως Vaginal Intraepithelial Neoplasia VaIN είναι σπανιότερη από τις ενδοεπιθηλιακές νεοπλασίες του τραχήλου με συχνότητα περίπου 0.4% (επί του συνόλου) των δυσπλασιών.

Η πλειοψηφία των περιπτώσεων VaIN αφορά συνήθως γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, μολονότι τα τελευταία χρόνια η νόσος ανιχνεύεται συχνά και σε νεότερες γυναίκες, γεγονός το οποίο συνδέει την αύξηση της συχνότητας προσβολής νέων γυναικών από τον ιό HPV.

Αντιμετώπιση

Το μεγαλύτερο ποσοστό διάγνωσης VaIN γίνεται μετά από ένα παθολογικό τεστ Παπανικολάου ή γίνεται τυχαία κατά τη διάρκεια της κολποσκοπικής εξέτασης για τον έλεγχο του τραχήλου της μήτρας. Η εξέταση δεν διαφέρει σε διαδικασία από την αντίστοιχη του τραχήλου και η τελική διάγνωση επιβεβαιώνεται μετά από λήψη πολλαπλών βιοψιών από τις ύποπτες περιοχές του κόλπου.

Η θεραπεία των ενδοεπιθηλιακών αλλοιώσεων του κόλπου γίνεται κυρίως με Laser CO2. Η μέθοδος αυτή αποτελεί μία αξιόπιστη αντιμετώπιση των υψηλόβαθμων κυρίως δυσπλασιών του κόλπου (VaIN 2 & 3), ενώ οι χαμηλού βαθμού δυσπλασίες (VaIN 1) δεν χρειάζονται συνήθως θεραπεία.

Η εξάχνωση προτιμάται σε νέες γυναίκες ενώ η χειρουργική εκτομή της βλάβης συνήθως εφαρμόζεται σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Άλλες μέθοδοι θεραπείας περιλαμβάνουν την κρυοθεραπεία, την ηλεκτροκαυτηρίαση και τη διέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος με τη τοπική χρήση imiquimod (Aldara).