Εμμανουήλ Διακομανώλης MD, PhD Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και
Γυναικολογικής Ογκολογικής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ

Από όλες τις διαγνωστικές μεθόδους που χρησιμοποιούμε σήμερα για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, η κολποσκόπηση αποτελεί τη μοναδική μέθοδο που επιτρέπει την άμεση εκτίμηση της σοβαρότητας της επιθηλιακής βλάβης στον τράχηλο της μήτρας.

Η διαδικασία

Η κολποσκόπηση αποτελεί μία εξέταση που γίνεται σε ειδικά εξοπλισμένο ιατρείο και είναι εντελώς ανώδυνη. Η ασθενής τοποθετείται σε ειδικό εξεταστικό τραπέζι και στη συνέχεια ο τράχηλος καθαρίζεται με ένα ειδικό διάλυμα οξικού οξέως 3% έως 5% που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του χρώματος του επιθηλίου στον τράχηλο της μήτρας.

Η αξιολόγηση

Κολποσκόπιο

Ο ειδικός εκτιμά, με ειδικό μικροσκόπιο που καλείται κολποσκόπιο, όχι μόνο το χρώμα του επιθηλίου, αλλά και άλλα ειδικά χαρακτηριστικά όπως τα όρια της επιθηλιακής βλάβης, τις μεταβολές των αγγείων και τη μορφολογία της επιφάνειας. Η κολποσκοπική εξέταση του τραχήλου προϋποθέτει ειδική εκπαίδευση και συνεχή πρακτική άσκηση, για τη σωστή αξιολόγηση πιθανών παθολογικών ευρημάτων. Η κολποσκόπηση επιτρέπει:

  • Την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό παθολογικών κυτταρολογικών ευρημάτων
  • Την αναγνώριση ή τον αποκλεισμό διηθητικής νόσου (καρκίνου)
  • Τη λήψη κολποσκοπικά κατευθυνόμενων βιοψιών με ειδικές λαβίδες βιοψίας

Κολποσκοπικά κατευθυνόμενες βιοψίες

Η εκτέλεση κολποσκοπικά κατευθυνόμενης βιοψίας γίνεται μετά την πλήρη αξιολόγηση των κολποσκοπικών ευρημάτων και διάφοροι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την ακρίβεια της ιστολογικής διάγνωσης. Προφανώς η επιλογή των περιοχών λήψης της βιοψίας εξαρτάται από την εμπειρία του ιατρού που εκτελεί την εξέταση καθώς και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες.

Η λήψη βιοψίας προσφέρει την τελική διάγνωση, με την ιστολογική επιβεβαίωση του βαθμού σοβαρότητας της επιθηλιακής βλάβης, στην οποία στηρίζεται η απόφαση για θεραπεία ή μη θεραπεία.

Η βιοψία εκτελείται με ειδικές λαβίδες βιοψίας μέσω του κολποσκοπίου και δεν είναι ιδιαίτερα επώδυνη.