Εμμανουήλ Διακομανώλης MD, PhD Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και
Γυναικολογικής Ογκολογικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Υπηρεσίες

Το ιατρείο μας προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες με έμφαση στην πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου και τη συνολική αντιμετώπιση των HPV σχετιζόμενων καρκίνων στον άνθρωπο.

Υπάρχει σήμερα αυξημένη κοινωνική πίεση στην ιατρική επιστημονική κοινότητα για την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της HPV λοίμωξης και στα δύο φύλλα.

Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε στο ιατρείο μας μία ειδική ομάδα την οποία ονομάζουμε HPV-UNIT και η οποία προσφέρει μία ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των HPV σχετιζόμενων λοιμώξεων στη γεννητική περιοχή, στον πρωκτό και στη στοματοφαρυγγική κοιλότητα.

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες της ΜΟΝΑΔΑΣ HPV στοχεύουν στην αποτελεσματική πρόληψη των HPV σχετιζόμενων καρκίνων, η οποία στηρίζεται στην αποτελεσματική παρέμβαση για πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των προκαρκινικών αλλοιώσεων στις αντίστοιχες περιοχές του ανθρώπινου σώματος.

Στις υπηρεσίες που προσφέρουμε περιλαμβάνονται:

ΠΡΟΛΗΨΗ

Η πρόληψη των HPV λοιμώξεων στηρίζεται στον κυτταρολογικό έλεγχο (test Παπανικολάου), στο HPV DNA test και στο εμβόλιο HPV.

Το κατώτερο γεννητικό σύστημα της γυναίκας, δηλαδή ο τράχηλος της μήτρας, ο κόλπος, το αιδοίο, ο πρωκτός και το περίνεο είναι προσιτά στον άμεσο γυναικολογικό έλεγχο και μπορεί να ελεγχθούν με ακρίβεια κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης.

Το τεστ Παπανικολάου είναι ένα τεστ ελέγχου (screening test), το οποίο ανιχνεύει προκαρκινικές κυτταρικές αλλοιώσεις στον τράχηλο πολύ πριν από την εκδήλωση κλινικών συμπτωμάτων. Για τη λήψη του τεστ Παπανικολάου χρησιμοποιείται η τεχνική της κυτταρολογίας υγρής φάσης (ThinPrep Pap-Test®) και σε ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται μέθοδοι μοριακής βιολογίας, όπως το HPV DNA test και διάφοροι βιοδείκτες για τη διαχείριση ειδικών περιπτώσεων.
*Η επιλογή του εργαστηρίου και της μεθοδολογίας με την οποία γίνονται οι παραπάνω εξετάσεις πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές που προβλέπονται από την ΕΜΕ (Ευρωπαϊκές) και FDA (Αμερικανικές) υπηρεσίες.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η κολποσκόπηση αποτελεί το επόμενο βήμα διερεύνησης ενός παθολογικού τεστ Παπανικολάου και προσφέρει τη δυνατότητα στον ειδικό ιατρό να αναγνωρίσει τις περιοχές των προκαρκινικών αλλοιώσεων στο τραχηλικό επιθήλιο και να εκτιμήσει τη σοβαρότητα της επιθηλιακής βλάβης.
Η βιοψία που λαμβάνεται κάτω από μικροσκοπικό έλεγχο, με τη βοήθεια του κολποσκοπίου, προσφέρει τη τελική διάγνωση, στην οποία στηρίζεται η απόφαση για θεραπεία.
Η αντιμετώπιση ενός παθολογικού τεστ Παπανικολάου με κολποσκόπηση αποτελεί τον καλύτερο και αμεσότερο τρόπο διαχείρισης του προβλήματος.
Η κολποσκοπική εξέταση προϋποθέτει δεξιότητα και πείρα, γιατί στην βασική αυτή εξέταση θα στηριχθεί η τελική απόφαση για θεραπεία.
Άσκοπες θεραπείες μπορεί να δημιουργήσουν μεγαλύτερο πρόβλημα από τη συντηρητική αντιμετώπιση παθολογικών κυτταρολογικών ευρημάτων, χαμηλού βαθμού όπως ASCUS και LSIL, ιδιαίτερα στις νέες γυναίκες.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η απόφαση για θεραπεία και η επιλογή της μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από την πείρα του χειρουργού, την ηλικία της ασθενούς και το βαθμό της επιθηλιακής βλάβης.
Βασικοί μέθοδοι θεραπείας είναι οι ακτίνες Laser CO2 και η Ηλεκτροχειρουργική με τη αγκύλη διαθερμίας.
Η θεραπεία γίνεται σε ειδικό εξοπλισμένο χειρουργείο.

Παρακολούθηση ασθενών μετά θεραπεία

Η παρακολούθηση των ασθενών έχει ιδιαίτερη σημασία. Η παρακολούθηση περιλαμβάνει το τεστ Παπανικολάου, το HPV DNA test και τη κολποσκόπηση. Ο συνδυασμός αυτών των μεθόδων ανίχνευσης υποτροπών μετά θεραπεία, εξασφαλίζει την έγκαιρη διάγνωση των περιπτώσεων που θα χρειαστούν ειδική αντιμετώπιση για την πρόληψη ανάπτυξης διηθητικού καρκίνου.