Εμμανουήλ Διακομανώλης MD, PhD Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και
Γυναικολογικής Ογκολογικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Επικοινωνία

Βασιλίσσης Σοφίας 82, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 7799007, 210 7780451
Fax.: 210 7717472
Email: info@diakomanolis.com